Moja zóna
JOSS Poprad, spol. s r.o.
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad
31729657
2020515244
Nemá
nezistený
26.06.1996
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,49
0,03
0
1 540,4 %
-3,42 tis. €
7,93 tis. €
-0,49
N/A
N/A

Zisk JOSS Poprad, spol. s r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Tržby JOSS Poprad, spol. s r.o.


2014
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

-15,26
-14,4
n/a
0

Zisk pred zdanením JOSS Poprad, spol. s r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDA JOSS Poprad, spol. s r.o.


2014
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €

Koneční uživatelia výhod JOSS Poprad, spol. s r.o.


Štatutári JOSS Poprad, spol. s r.o.


Spoločníci JOSS Poprad, spol. s r.o.


Predmety podnikania JOSS Poprad, spol. s r.o.


Kataster JOSS Poprad, spol. s r.o.


Skrátené výkazy JOSS Poprad, spol. s r.o.