Moja zóna
ArtStav, s.r.o.
Ševčenkova 1, Medzilaborce
31729665
2020511570
Nemá
nezistený
21.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ArtStav, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €

Tržby ArtStav, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Zisk pred zdanením ArtStav, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

EBITDA ArtStav, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

Koneční uživatelia výhod ArtStav, s.r.o.


Štatutári ArtStav, s.r.o.


Spoločníci ArtStav, s.r.o.


Predmety podnikania ArtStav, s.r.o.


Kataster ArtStav, s.r.o.


Skrátené výkazy ArtStav, s.r.o.