Moja zóna
HERUKON, s.r.o.
Spodná 7/65, 076 31 Viničky
31729738
2020505872
Nemá
nezistený
29.06.1996
26.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HERUKON, s.r.o.


Štatutári HERUKON, s.r.o.


Spoločníci HERUKON, s.r.o.


Predmety podnikania HERUKON, s.r.o.


Kataster HERUKON, s.r.o.


Skrátené výkazy HERUKON, s.r.o.