Moja zóna
Strojár, s.r.o.
Južná trieda 93, 040 01 Košice
31729746
2020493992
SK2020493992
5-9 zamestnancov
28.06.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,17
0,52
60,4 %
-45,2 tis. €
-102,2 %
2021/2020
379 tis. €
-8 %
2021/2020
-0,07
-107,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Strojár, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Strojár, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

40,86
0,4
0,08
1,1

Zisk pred zdanením Strojár, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Strojár, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Strojár, s.r.o.


Štatutári Strojár, s.r.o.


Spoločníci Strojár, s.r.o.


Predmety podnikania Strojár, s.r.o.


Kataster Strojár, s.r.o.


Skrátené výkazy Strojár, s.r.o.