Moja zóna
GOLD ROYAL, spol. s r.o.
Kúpeľská 72, 073 01 Sobrance
31729801
2020499932
Nemá
nezistený
28.06.1996
17.09.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GOLD ROYAL, spol. s r.o.


Štatutári GOLD ROYAL, spol. s r.o.


Spoločníci GOLD ROYAL, spol. s r.o.


Predmety podnikania GOLD ROYAL, spol. s r.o.


Kataster GOLD ROYAL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy GOLD ROYAL, spol. s r.o.