Moja zóna
AA - centrum, s. r. o.
Levočská 6, 058 01 Poprad
31729851
2020516377
SK2020516377
0 zamestnancov
02.07.1996
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,07
0,01
50,6 %
-19,8 tis. €
24,3 %
2021/2020
800 €
-0,03
23,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AA - centrum, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
-35 tis. €

Tržby AA - centrum, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €

42,63
0,49
32,5
0,35

Zisk pred zdanením AA - centrum, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
-35 tis. €

EBITDA AA - centrum, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
-16 tis. €

Koneční uživatelia výhod AA - centrum, s. r. o.


Štatutári AA - centrum, s. r. o.


Spoločníci AA - centrum, s. r. o.


Predmety podnikania AA - centrum, s. r. o.


Kataster AA - centrum, s. r. o.


Skrátené výkazy AA - centrum, s. r. o.