Prehľad o organizácii
TOP-AGRO, s.r.o.
SNP č. 43, Giraltovce
31729932
2020510503
Nemá
nezistený
02.07.1996
13.06.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TOP-AGRO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOP-AGRO, s.r.o.


Konateľ TOP-AGRO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOP-AGRO, s.r.o.


Predmet činnosti TOP-AGRO, s.r.o.


Kataster TOP-AGRO, s.r.o.


Skrátené výkazy TOP-AGRO, s.r.o.