Prehľad o organizácii
ANEOL s.r.o.
M. Rázusa 1133/9, 010 01 Žilina
31730124
2020510085
Nemá
nezistený
01.07.1996
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
1,27
0
102,4 %
-37,6 tis. €
-3 274,7 %
2015/2014
1,22 mil. €
17 335,6 %
2015/2014
-0,03
75,3 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk ANEOL s.r.o.


2014
2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby ANEOL s.r.o.


2014
2015
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,02
1
12,82

Zisk pred zdanením ANEOL s.r.o.


2014
2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ANEOL s.r.o.


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ANEOL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANEOL s.r.o.


Konateľ ANEOL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANEOL s.r.o.


Predmet činnosti ANEOL s.r.o.


Kataster ANEOL s.r.o.


Skrátené výkazy ANEOL s.r.o.