Moja zóna
STAVOB, s. r. o. Bardejov v likvidácii
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
31730175
2020510096
Nemá
nezistený
04.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STAVOB, s. r. o. Bardejov v likvidácii


Štatutári STAVOB, s. r. o. Bardejov v likvidácii


Spoločníci STAVOB, s. r. o. Bardejov v likvidácii


Predmety podnikania STAVOB, s. r. o. Bardejov v likvidácii


Kataster STAVOB, s. r. o. Bardejov v likvidácii


Skrátené výkazy STAVOB, s. r. o. Bardejov v likvidácii