Moja zóna
ZACHEM, a. s. Strážske
Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce
31730191
2020499316
SK2020499316
nezistený
04.07.1996
Sprostr.obch.s palivami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0
71,2 %
722 €
125,4 %
2020/2019
N/A
0
100,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk ZACHEM, a. s. Strážske


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €

Tržby ZACHEM, a. s. Strážske


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

n/a
0,29
n/a
0

Zisk pred zdanením ZACHEM, a. s. Strážske


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €

EBITDA ZACHEM, a. s. Strážske


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €

Koneční uživatelia výhod ZACHEM, a. s. Strážske


Štatutári ZACHEM, a. s. Strážske


Spoločníci ZACHEM, a. s. Strážske


Predmety podnikania ZACHEM, a. s. Strážske


Kataster ZACHEM, a. s. Strážske


Skrátené výkazy ZACHEM, a. s. Strážske