Moja zóna
DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance
Prof. Hlaváča 2, 073 01 Sobrance
31730205
2020747245
Nemá
5-9 zamestnancov
04.07.1996
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,11
1,34
59,4 %
2,52 tis. €
-7,8 %
2021/2020
223 tis. €
6,9 %
2021/2020
0,04
-21,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Tržby DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €

1,68
0,41
n/a
1,34

Zisk pred zdanením DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDA DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

Koneční uživatelia výhod DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


Štatutári DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


Spoločníci DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


Predmety podnikania DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


Kataster DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance


Skrátené výkazy DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance