Moja zóna
Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii
Košická cesta 20, Prešov
31730426
2020524385
Nemá
nezistený
08.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
transparex.sk

Tržby Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
transparex.sk

-1 643,74
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
transparex.sk

EBITDA Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


Štatutári Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


Spoločníci Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


Predmety podnikania Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


Kataster Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii


Skrátené výkazy Východoslovenské autodružstvo Prešov, výrobné družstvo, v likvidácii