Moja zóna
OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš
082 21 Veľký Šariš
31730469
2020546011
Nemá
nezistený
08.07.1996
16.01.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš


Štatutári OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš


Spoločníci OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš


Predmety podnikania OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš


Kataster OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš


Skrátené výkazy OMT-STROJÁR, výrobné družstvo Veľký Šariš