Moja zóna
Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
31730574
2020515255
SK7020000097
nezistený
11.07.1996
21.07.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,98
100 %
-2,52 tis. €
5,4 %
2021/2020
N/A
-0,03
2,1 %
2021/2020
N/A
458 tis. €
-27,9 %
2016/2015

Zisk Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Tržby Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €

Zisk pred zdanením Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

EBITDA Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


Štatutári Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


Spoločníci Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


Predmety podnikania Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


Kataster Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“


Skrátené výkazy Veolia Energia Poprad, a.s. „v likvidácii“