Moja zóna
ISKO, a.s.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
31730604
2020789265
SK2020789265
3-4 zamestnanci
11.07.1996
Architektonické čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,02
0,01
82,4 %
-22,2 tis. €
-86,9 %
2021/2020
N/A
-0
66,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ISKO, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby ISKO, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

1
0,18
n/a
1,21

Zisk pred zdanením ISKO, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA ISKO, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ISKO, a.s.


Štatutári ISKO, a.s.


Spoločníci ISKO, a.s.


Predmety podnikania ISKO, a.s.


Kataster ISKO, a.s.


Skrátené výkazy ISKO, a.s.