Moja zóna
B.L. s.r.o. SLOVAKIA Vojčice
Vojčice
31730612
Nemá
nezistený
10.07.1996
28.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod B.L. s.r.o. SLOVAKIA Vojčice


Štatutári B.L. s.r.o. SLOVAKIA Vojčice


Spoločníci B.L. s.r.o. SLOVAKIA Vojčice


Predmety podnikania B.L. s.r.o. SLOVAKIA Vojčice


Kataster B.L. s.r.o. SLOVAKIA Vojčice


Skrátené výkazy B.L. s.r.o. SLOVAKIA Vojčice