Moja zóna
Združené ambulantné zariadenie VIVA, spol. s r.o.
Mirka Nešpora 40, 080 01 Prešov
31730736
2020978399
Nemá
nezistený
16.07.1996
13.07.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Združené ambulantné zariadenie VIVA, spol. s r.o.


Štatutári Združené ambulantné zariadenie VIVA, spol. s r.o.


Spoločníci Združené ambulantné zariadenie VIVA, spol. s r.o.


Predmety podnikania Združené ambulantné zariadenie VIVA, spol. s r.o.


Kataster Združené ambulantné zariadenie VIVA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Združené ambulantné zariadenie VIVA, spol. s r.o.