Moja zóna
Slovenské stavby a.s. Košice
Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice
31730795
2020494047
Nemá
nezistený
17.07.1996
18.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenské stavby a.s. Košice


Štatutári Slovenské stavby a.s. Košice


Spoločníci Slovenské stavby a.s. Košice


Predmety podnikania Slovenské stavby a.s. Košice


Kataster Slovenské stavby a.s. Košice


Skrátené výkazy Slovenské stavby a.s. Košice