Moja zóna
AMICUS INVEST, s.r.o.
Hlavná 67, 040 01 Košice
31730868
Nemá
16.07.1996
22.12.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AMICUS INVEST, s.r.o.


Štatutári AMICUS INVEST, s.r.o.


Spoločníci AMICUS INVEST, s.r.o.


Predmety podnikania AMICUS INVEST, s.r.o.


Kataster AMICUS INVEST, s.r.o.