Moja zóna
AZ BENOPE, s.r.o.
Krivá 18, 040 01 Košice
31730931
Nemá
18.07.1996
18.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AZ BENOPE, s.r.o.


Štatutári AZ BENOPE, s.r.o.


Spoločníci AZ BENOPE, s.r.o.


Predmety podnikania AZ BENOPE, s.r.o.


Kataster AZ BENOPE, s.r.o.