Moja zóna
EKOMEX, s.r.o.
Ľubochnianska 18, 080 06 Ľubotice
31731023
2021166499
Nemá
nezistený
18.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKOMEX, s.r.o.


Štatutári EKOMEX, s.r.o.


Spoločníci EKOMEX, s.r.o.


Predmety podnikania EKOMEX, s.r.o.


Kataster EKOMEX, s.r.o.


Skrátené výkazy EKOMEX, s.r.o.