Moja zóna
TOP GARANT s.r.o.
Urbánkova 1548/23, 040 01 Košice - mestská časť Sever
31731031
2021201050
SK2021201050
nezistený
19.07.1996
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,16
0,03
-1,21
571,5 %
303 €
157,6 %
2021/2020
2,6 tis. €
282,4 %
2021/2020
-0,16
-162,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TOP GARANT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

Tržby TOP GARANT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

1,31
-4,71
0,57
0,17

Zisk pred zdanením TOP GARANT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA TOP GARANT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod TOP GARANT s.r.o.


Štatutári TOP GARANT s.r.o.


Spoločníci TOP GARANT s.r.o.


Predmety podnikania TOP GARANT s.r.o.


Kataster TOP GARANT s.r.o.


Skrátené výkazy TOP GARANT s.r.o.