Moja zóna
KOPA-DESIGN, s.r.o.
Šoltésovej 1, 040 01 Košice
31731058
2020494080
SK2020494080
1 zamestnanec
22.07.1996
Špecializ.dizajnér.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
-0,3
0,41
132,1 %
565 €
-66,6 %
2021/2020
9,3 tis. €
45,3 %
2021/2020
0,1
-76,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KOPA-DESIGN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €

Tržby KOPA-DESIGN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
9 tis. €
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €

-0,29
-0,32
0,34
0,78

Zisk pred zdanením KOPA-DESIGN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €

EBITDA KOPA-DESIGN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

Koneční uživatelia výhod KOPA-DESIGN, s.r.o.


Štatutári KOPA-DESIGN, s.r.o.


Spoločníci KOPA-DESIGN, s.r.o.


Predmety podnikania KOPA-DESIGN, s.r.o.


Kataster KOPA-DESIGN, s.r.o.


Skrátené výkazy KOPA-DESIGN, s.r.o.