Moja zóna
GURMAN, s.r.o.
Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa
31731198
2020526134
SK2020526134
25-49 zamestnancov
22.07.1996
Sprostr.obch.s poľn.sur.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,09
0
81,5 %
-456 tis. €
-4 192,6 %
2021/2020
9,68 mil. €
-4,4 %
2021/2020
-0,02
-3 970,7 %
2021/2020
N/A
2,09 mil. €

Zisk GURMAN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

Tržby GURMAN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11 mil. €
10 mil. €
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €

7,34
0,18
0,13
0,34

Zisk pred zdanením GURMAN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €

EBITDA GURMAN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €

Koneční uživatelia výhod GURMAN, s.r.o.


Štatutári GURMAN, s.r.o.


Spoločníci GURMAN, s.r.o.


Predmety podnikania GURMAN, s.r.o.


Kataster GURMAN, s.r.o.


Skrátené výkazy GURMAN, s.r.o.