Moja zóna
GURLEX, s.r.o.
Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa
31731228
2020526123
SK2020526123
5-9 zamestnancov
22.07.1996
Veľkoobchod s nápojmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,19
0,02
71,6 %
436 tis. €
12,7 %
2021/2020
21,4 mil. €
-2,3 %
2021/2020
0,05
23,9 %
2021/2020
24,7 tis. €
492,2 %
2021/2020
N/A

Zisk GURLEX, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

Tržby GURLEX, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 mil. €
35 mil. €
30 mil. €
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €

348,76
0,28
0,15
0,59

Zisk pred zdanením GURLEX, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

EBITDA GURLEX, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod GURLEX, s.r.o.


Štatutári GURLEX, s.r.o.


Spoločníci GURLEX, s.r.o.


Predmety podnikania GURLEX, s.r.o.


Kataster GURLEX, s.r.o.


Skrátené výkazy GURLEX, s.r.o.