Moja zóna
BPC TRADE. s.r.o.
Krivá 21/995, 040 01 Košice
31731350
2020482750
Nemá
nezistený
26.07.1996
28.01.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BPC TRADE. s.r.o.


Štatutári BPC TRADE. s.r.o.


Spoločníci BPC TRADE. s.r.o.


Predmety podnikania BPC TRADE. s.r.o.


Kataster BPC TRADE. s.r.o.


Skrátené výkazy BPC TRADE. s.r.o.