Moja zóna
ELUMA, spol. s r. o.
Jenisejská 1435/57, 040 12 Košice
31731431
Nemá
30.07.1996
05.04.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ELUMA, spol. s r. o.


Štatutári ELUMA, spol. s r. o.


Spoločníci ELUMA, spol. s r. o.


Predmety podnikania ELUMA, spol. s r. o.


Kataster ELUMA, spol. s r. o.