Moja zóna
"AKFIN, spol. s r.o."
Kobyly 212, 086 22 Kľušov
31731481
2020633824
Nemá
nezistený
26.07.1996
09.12.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,22
0,61
89,5 %
-480 €
0 %
2017/2016
N/A
-0,02
0 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk "AKFIN, spol. s r.o."


2015
2016
2017
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

Tržby "AKFIN, spol. s r.o."


2015
2016
2017

n/a
0,1
n/a
1,56

Zisk pred zdanením "AKFIN, spol. s r.o."


2015
2016
2017

EBITDA "AKFIN, spol. s r.o."


2015
2016
2017

Koneční uživatelia výhod "AKFIN, spol. s r.o."


Štatutári "AKFIN, spol. s r.o."


Spoločníci "AKFIN, spol. s r.o."


Predmety podnikania "AKFIN, spol. s r.o."


Kataster "AKFIN, spol. s r.o."


Skrátené výkazy "AKFIN, spol. s r.o."