Moja zóna
Klečenovská kúria, s.r.o., Zemplínsky Klečenov
Zemplínsky Klečenov 7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
31731503
Nemá
31.07.1996
07.04.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Klečenovská kúria, s.r.o., Zemplínsky Klečenov


Štatutári Klečenovská kúria, s.r.o., Zemplínsky Klečenov


Spoločníci Klečenovská kúria, s.r.o., Zemplínsky Klečenov


Predmety podnikania Klečenovská kúria, s.r.o., Zemplínsky Klečenov


Kataster Klečenovská kúria, s.r.o., Zemplínsky Klečenov