Moja zóna
SiV, s.r.o.
nám. Osoboditeľov 71, 071 01 Michalovce
31731554
Nemá
01.08.1996
15.01.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SiV, s.r.o.


Štatutári SiV, s.r.o.


Spoločníci SiV, s.r.o.


Predmety podnikania SiV, s.r.o.


Kataster SiV, s.r.o.