Moja zóna
STAVIVÁ & co., spol. s r.o.
Európska trieda 1, 040 01 Košice
31731651
2021489503
Nemá
nezistený
02.08.1996
18.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STAVIVÁ & co., spol. s r.o.


Štatutári STAVIVÁ & co., spol. s r.o.


Spoločníci STAVIVÁ & co., spol. s r.o.


Predmety podnikania STAVIVÁ & co., spol. s r.o.


Kataster STAVIVÁ & co., spol. s r.o.


Skrátené výkazy STAVIVÁ & co., spol. s r.o.