Moja zóna
Spoločnosť poľnohospodárov - družstvo Laborec Koškovce
Koškovce
31731694
2020511581
Nemá
nezistený
05.08.1996
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Spoločnosť poľnohospodárov - družstvo Laborec Koškovce


Štatutári Spoločnosť poľnohospodárov - družstvo Laborec Koškovce


Spoločníci Spoločnosť poľnohospodárov - družstvo Laborec Koškovce


Predmety podnikania Spoločnosť poľnohospodárov - družstvo Laborec Koškovce


Kataster Spoločnosť poľnohospodárov - družstvo Laborec Koškovce


Skrátené výkazy Spoločnosť poľnohospodárov - družstvo Laborec Koškovce