Moja zóna
TAVAL, s.r.o.
Ľubochnianska 2/A, 080 06 Ľubotice
31731741
2020524495
SK2020524495
3-4 zamestnanci
07.08.1996
Zber nie nebezp.odpadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,44
0,01
49,8 %
679 tis. €
778,7 %
2021/2020
154 tis. €
-52,3 %
2021/2020
0,22
598,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TAVAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €

Tržby TAVAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

8,39
0,5
0,06
0,71

Zisk pred zdanením TAVAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €

EBITDA TAVAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €

Koneční uživatelia výhod TAVAL, s.r.o.


Štatutári TAVAL, s.r.o.


Spoločníci TAVAL, s.r.o.


Predmety podnikania TAVAL, s.r.o.


Kataster TAVAL, s.r.o.


Skrátené výkazy TAVAL, s.r.o.