Moja zóna
PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze
Košická 26, 081 62 Prešov
31731848
2020521448
Nemá
nezistený
09.08.1996
14.02.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
6,3 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


2016
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


2016
transparex.sk

Zisk pred zdanením PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


2016
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


2016
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


Štatutári PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


Spoločníci PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


Predmety podnikania PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


Kataster PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy PS nástrojáreň, s.r.o. v konkurze