Moja zóna
METALUNION ALFA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Hlavná 70, 040 01 Košice
31732089
2020789375
Nemá
nezistený
15.08.1996
22.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod METALUNION ALFA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Štatutári METALUNION ALFA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločníci METALUNION ALFA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmety podnikania METALUNION ALFA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster METALUNION ALFA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy METALUNION ALFA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice