Moja zóna
ELVE Trading, spol. s r.o.
Námestie Svätého Egídia 102/10, 058 01 Poprad
31732101
2020658079
SK2020658079
nezistený
15.08.1996
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,03
0,29
55,7 %
-784 €
88,4 %
2021/2020
14 tis. €
-52,2 %
2021/2020
-0,01
91,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ELVE Trading, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby ELVE Trading, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

0,9
0,44
0,06
0,9

Zisk pred zdanením ELVE Trading, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA ELVE Trading, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod ELVE Trading, spol. s r.o.


Štatutári ELVE Trading, spol. s r.o.


Spoločníci ELVE Trading, spol. s r.o.


Predmety podnikania ELVE Trading, spol. s r.o.


Kataster ELVE Trading, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ELVE Trading, spol. s r.o.