Moja zóna
P.C.A., spol. s r.o. Košice
Jenisejská 14, Košice
31732143
2020494135
Nemá
nezistený
15.08.1996
04.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod P.C.A., spol. s r.o. Košice


Štatutári P.C.A., spol. s r.o. Košice


Spoločníci P.C.A., spol. s r.o. Košice


Predmety podnikania P.C.A., spol. s r.o. Košice


Kataster P.C.A., spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy P.C.A., spol. s r.o. Košice