Moja zóna
ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovakia, s.r.o.
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
31732151
Nemá
12.08.1996
04.01.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovakia, s.r.o.


Štatutári ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovakia, s.r.o.


Spoločníci ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovakia, s.r.o.


Kataster ŠTUDENTSKÝ SERVIS Slovakia, s.r.o.