Moja zóna
L.S.O., s.r.o. Bardejov
Hájnická 187/89, 962 31 Sliač
31732224
2020510129
SK2020510129
5-9 zamestnancov
12.08.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,27
2,15
0,77
87,6 %
36 tis. €
319 %
2021/2020
296 tis. €
62,8 %
2021/2020
0,27
289,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk L.S.O., s.r.o. Bardejov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Tržby L.S.O., s.r.o. Bardejov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

1,68
0,12
0,02
5,77

Zisk pred zdanením L.S.O., s.r.o. Bardejov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDA L.S.O., s.r.o. Bardejov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Koneční uživatelia výhod L.S.O., s.r.o. Bardejov


Štatutári L.S.O., s.r.o. Bardejov


Spoločníci L.S.O., s.r.o. Bardejov


Predmety podnikania L.S.O., s.r.o. Bardejov


Kataster L.S.O., s.r.o. Bardejov


Skrátené výkazy L.S.O., s.r.o. Bardejov