Moja zóna
TESOX, s.r.o.
Jantárová 30, 040 01 Košice
31732241
2020483531
Nemá
nezistený
16.08.1996
05.05.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TESOX, s.r.o.


Štatutári TESOX, s.r.o.


Spoločníci TESOX, s.r.o.


Predmety podnikania TESOX, s.r.o.


Kataster TESOX, s.r.o.


Skrátené výkazy TESOX, s.r.o.