Moja zóna
SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov
Štefánikova 682/4, 085 01 Bardejov
31732305
2020633835
Nemá
nezistený
20.08.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov


Štatutári SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov


Spoločníci SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov


Predmety podnikania SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov


Kataster SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov


Skrátené výkazy SVOJPOMOC, spotrebné družstvo Bardejov