Moja zóna
BULLY, spol. s r.o.
059 72 Vrbov
31732313
2020515277
SK7120001647
5-9 zamestnancov
16.08.1996
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,49
0,02
86,5 %
-170 tis. €
-3 687,9 %
2021/2020
946 tis. €
20,4 %
2021/2020
-0,07
-3 483,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk BULLY, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby BULLY, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

52,68
0,13
0,06
1,36

Zisk pred zdanením BULLY, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA BULLY, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BULLY, spol. s r.o.


Štatutári BULLY, spol. s r.o.


Spoločníci BULLY, spol. s r.o.


Predmety podnikania BULLY, spol. s r.o.


Kataster BULLY, spol. s r.o.


Skrátené výkazy BULLY, spol. s r.o.