Moja zóna
TOPEDD, spol. s r.o.
Dargovská 2, Košice
31732364
2020789386
Nemá
nezistený
15.08.1996
05.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TOPEDD, spol. s r.o.


Štatutári TOPEDD, spol. s r.o.


Spoločníci TOPEDD, spol. s r.o.


Predmety podnikania TOPEDD, spol. s r.o.


Kataster TOPEDD, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TOPEDD, spol. s r.o.