Moja zóna
ZAMSTAV, a.s.
Slovenská 87, 080 01 Prešov
31732372
2021304032
Nemá
nezistený
01.09.1996
21.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZAMSTAV, a.s.


Štatutári ZAMSTAV, a.s.


Spoločníci ZAMSTAV, a.s.


Predmety podnikania ZAMSTAV, a.s.


Kataster ZAMSTAV, a.s.


Skrátené výkazy ZAMSTAV, a.s.