Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Červenica
082 07 Červenica
31732381
Nemá
nezistený
20.08.1996
06.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Červenica


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Červenica


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Červenica


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Červenica


Kataster Poľnohospodárske družstvo Červenica


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Červenica