Prehľad o organizácii
ERBSCHLOE TATRAPOMA, spol. s r.o. v likvidácii
Poľná 4, 060 01 Kežmarok
31732470
Nemá
22.08.1996
08.11.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ERBSCHLOE TATRAPOMA, spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ERBSCHLOE TATRAPOMA, spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ ERBSCHLOE TATRAPOMA, spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor ERBSCHLOE TATRAPOMA, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ERBSCHLOE TATRAPOMA, spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti ERBSCHLOE TATRAPOMA, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster ERBSCHLOE TATRAPOMA, spol. s r.o. v likvidácii