Prehľad o organizácii
H.P.H., spol. s r.o.
Letná 62, Spišská Nová Ves
31732488
Nemá
nezistený
26.08.1996
07.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod H.P.H., spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H.P.H., spol. s r.o.


Konateľ H.P.H., spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H.P.H., spol. s r.o.


Predmet činnosti H.P.H., spol. s r.o.


Kataster H.P.H., spol. s r.o.


Skrátené výkazy H.P.H., spol. s r.o.