Prehľad o organizácii
TOPAS HMH s.r.o.
SNP 32, 908 73 Veľké Leváre
31732496
Nemá
26.08.1996
10.06.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TOPAS HMH s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOPAS HMH s.r.o.


Konateľ TOPAS HMH s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOPAS HMH s.r.o.


Predmet činnosti TOPAS HMH s.r.o.


Kataster TOPAS HMH s.r.o.