Prehľad o organizácii
Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze
Strojnícka 2090/12, 080 06 Prešov
31732500
2020524583
Nemá
nezistený
21.08.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3245/P
-10,7 tis. €
36,1 %
2018/2017
5,43 tis. €
-89,6 %
2018/2017
-1,39
-39,7 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,89
-2,51
0,67
0,28

Zisk pred zdanením Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


Konateľ Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


Kataster Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy Kvatrospol Prešov, s.r.o. v konkurze