Prehľad o organizácii
VARADI, s. r. o.
Lazovná 58, 974 01 Banská Bystrica
31732518
2020633846
Nemá
nezistený
27.08.1996
14.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VARADI, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VARADI, s. r. o.


Konateľ VARADI, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VARADI, s. r. o.


Predmet činnosti VARADI, s. r. o.


Kataster VARADI, s. r. o.


Skrátené výkazy VARADI, s. r. o.